Informacja o obiadach
Dodane przez admin dnia 29.09.2016
UWAGA!
INFORMACJA O OBIADACH
OPŁATA DLA UCZNIÓW ZA OBIADY W
M-CU CZERWCU
WYNOSI 42,00zł.
PŁATNOŚĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 05.06.17 R.
(PO TYM TERMINIE OPŁATY NIE BĘDĄ POBIERANE I NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI WPŁATY NA KONTO, A Z TEGO WYNIKA TEŻ BRAK MOŻLIWOŚCI WYKUPOWANIA POJEDYNCZYCH OBIADÓW)


Dla tych rodziców , którzy chcą płacić przelewem podaję poniżej nr konta

Bank PEKAO SA 18 1240 6452 1111 0010 4794 8964

Na rzecz Gimnazjum nr 16 w Bydgoszczy ul. Boh. Kragujewca 10

Tytułem: wpłata za obiady szkolne (imię, nazwisko, klasa, numerek, miesiąc)

.